Zemský Trubač
  Dnešní datum: 16. 04. 2024  • Hlavní stránka  • Seznam rubrik  • Kelevar.cz  • Fórum    

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Hlavní stránka
Seznam rubrik
Ke stažení
Odkazy
Ankety
Hádanky
Nejčtenější články
Redakce

Personalizace
Rozšířené vyhledávání
Boží dar

Aktuality
Chaos
Guildy
Hádanky
Hrdinové
Informace
Interview
Kukátko
Literární koutek
Nekromanti
Orders
PK
Sportovní rubrika
Tiráž
Úvodník
Zprávy

30.04.2011: Již zítra nové číslo!
Máme zde další přelom měsíců a to znamená jediné - Vaše oblíbené noviny vydávají další číslo! Hrdě Vám představujeme nálož článků, která Vás odnese z Britainu až do Trinsicu! *Usmál se* Příjemné počtení přeje celá redakce Zemského Trubače!

01.02.2009: Nová redakce
Dnešním dnem, vyšlo první číslo vydané novým redakčním týmem. Také byly odstraněny některé drobné technické chyby na tomto webu. Přejeme Vám příjemné čtení.

04.09.2006: Úpravy
Proběhly drobné úpravy, které se týkaly technického stavu tohoto webu. Byla aktualizována verze phpRS na poslední 2.8.0, s touto verzí přišlo několik změn. Bohužel jsme museli vymazat databázi čtenářů, proto se prosím zaregistrujte znovu, abyste mohli psát komentáře pod svým jménem.

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

téma * RR Príbehy časť 1.
Vydáno dne 01. 07. 2009 (3508 přečtení)

Rozhodol som sa vám vydať Rp príbehy mojich spolubojovníkov...

Ako prvého som si vybral nášho Vrchného veliteľa, Asdana Kaela


Asdan...toto je můj příběh...Je tomu již mnoho a mnoho let, kdy byla duše strážce Kaela povolána na ochranu světa elementálů. Byl to jeho vůbec první úkol v životě, sotva Božskou rukou stvořený ještě nerozeznal co je dobré a co zlé...
Jednoho dne v dáli spatřil něco jako temnou vlnu, která se valila krajinou. Jako by vše zahalovala do černého mraku, pohlcovala vše živé i neživé a promněnoňovala duše po vzoru svém. Kael však nemohl dělat nic a jen bezmocně pozoroval až temnota zahalila i jeho. V nepopsatelné bolesti začala ničit vše dobré v něm a vstoupila mu až do nejskrytějších koutů mysli. Na jedno místo v Kaelově duši se však tato zlá síla nikdy nedostala, ovšem stejně jako všichni ostatní i on zešílel a bytosti se začaly mezi sebou vraždit. Kael, který přežil se pak zdál démonům jako talentovaný nástroj k zabíjení a snažili se z něj udělat jednoho ze svých. Démoni tedy připravili Kaelovo znovuzrození v podsvětí, kde měl vyrůstat jako jeden ze synů temného pána...

Jednoho dne však vstoupili démoni i na zem, kde Kael vedl tažení proti jednomu z lidských měst. Když však stál na kopci za městem, spatřil v jedné ze svých bojovnic něco zvláštního a poznal lásku, což se nemělo stát a velice jej to zmátlo. V noci se uskutečnil útok na město. Démoni zabíjeli, rozřezávali těla, jedli lidské maso a mučili jejich duše ke svému uspokojení. Nepřežil nikdo, kromě malého chlapce skrčeného v rohu pod stolem, kterého si Kael sice všiml, ale slitoval se nad ním ani nevěděl proč. Ani ostatním démonům neřekl o tom chlapci, pomalu se v něm začalo probouzet něco zvláštního, něco po čem toužil.
Krátký čas na to odmítl Kael už dále vést temnou armádu světem a do bojů už se taktéž příliš nezapojoval. Jako by mu něco bránilo, ale pořád nevěděl co to je... Démoni ucítili, že nad Kaelem ztrácejí kontrolu a tak se domnívali, že jej navrátí k temnotě když mu seberou to jediné na čem mu záleží a také to měla být pomsta za to, že se začal odklánět od temnoty. Z malého chlapce, kterého nechal Kael žít vyrostl muž, kterého si lid zvolil za svého vůdce, když se opět strhla bitva mezi pekelnými bytostmi a lidmi. Tentokrát však lidé věděli proti čemu bojují a byli nastoupeni ve velkém počtu se silnou armádou a démonům chyběl dobrý vůdce, protože Kael opět odmítl vést je do boje...
Démoni tedy využili situace, kdy bojovnice do které se Kael zamiloval bojovala proti pěšákovi z lidské armády. Když se ho však chystala zabít, zjevil se za ní démon a probodl ji. Jeji duši si pak vzal s sebou do podsvětí. Kael v tu chvíli z ničeho nic ucítil strašlivou bolest v srdci. Jako by mu do něj stříleli tisíce lučíštníků. Běžel tedy k místu, kde stál pěšák vystrašený z toho co spatřil a tělo jeho milované. V tu chvíli jej popadl vztek a rozťal muže mečem v půli silou, jakou si málo kdo dovede představit. Držel zoufale její bezvládné tělo, ale místo toho aby jej toto navrátilo k temnotě otevřelo se nad ním nebe a z něj začalo zářit světlo.
V tu chvíli se v Kaelovi probudila opět jeho neposkrvněná duše, která se prodrala temnotou z malého koutku, kam se nikdy nikdo nedostal a skrze jeho tělo a Kaelovu bolest vystoupila a mířila směrem k nebi. Když Kaelovo tělo stvořené démony v podsvětí opustila, Kael zemřel a jeho duše byla podrobena očiště v ráji, kde přijal druhé jméno Asdan...

Andělé rozhodli, že Asdan Kael se musí vrátit na svět a vybrat si cestu, rozpomenout si na to čím byl když byl stvořen a podle toho jednat. Avšak musel býti zbaven moci, kdyby jej temnota opět pohltila a tak byl zrozen v lidském těle jako ostatní lidé, jen jeho vnímání bylo jiné. Připadal si sám, tak sám, nerozumněl chování lidí, často nechápal proč jsou na sebe tak zlí. A pro jeho budoucí život byl vybrán jeden z mnoha lidských světů Kelevar.

Když mladý Asdan Kael ucítil poprvé své slabé lidské tělo v Kelevarském pracovním Táboře, cítil se nesvůj a věděl, že na sobě bude muset hodně pracovat. Jeho paměť byla po jeho opětovném znovuzrození vymazána, aby jej tolik neovlivňovala minulost a mohl se svobodně rozhodnout čím chce být. Asdan už dobře rozpoznal dobré od zlého stejně jako to uměl vycítit v lidech. Po krátké době se už dostal do prvních konfliktů s lapky, kteří se snažili zabít jeho nového přítele a oba těžce zranil.
Od té doby se mu všichni zloduši v pracovním táboře vyhýbali velikým obloukem, jelikož věděli, že nikdo z nich neumí tak dobře zacházet s mečem jako právě on, který před nimi bránil nevinné. Ovšem to ještě mladý Asdan Kael nepoznal krutý Kelevarský svět mimo tábor...

Asdan se tedy probojoval do světa a než se stačil rozkoukat, uviděl u kovárny ženu na zlatém hřebci statečně bojujíc s kuší v ruce proti dvěma mužům zahaleným do černých rób s úplně bílou kůží. Asdan chtěl té ženě pomoci ale v tu chvíli si opět uvědomil, že ještě zdaleka není tak dobře trénován v boji a bude na sobě muset i nadále pracovat. Jednoho dne ucitil Asdan jako by k němu promlouval někdo neviditelný. Byl to pro něj uklidňující hlas, který mu zněl jako rajská hudba. Vzpomněl si na čisté bytosti ze zářivého bílého světla, ale nevěděl odkud je zná.
Také na hlasy které slyšel za chvíli zapoměl. Jediné co mu utkvělo v hlavě byla touha po myšlence vstupu do Řádu, jenž se mu zdála být cestou k dobru. Asdan měl celou dobu pocit, že musí mnohé odčinit a více a více ho zužoval tento pocit, protože některé situace, které prožil mu vracely vzpomínky na minulost, na jeho předchozí existenci, činy... Tím více ho rozesmutnělo, když byl odmítnun u spolku adeptů Řádu nazývajících se Královští Panoši. Na druhý den za ním ovšem přišel člen Řádu Lord Landaros, který dal mladému Asdanovi naději a řekl mu, ať na sobě pracuje a vložil do něj své naděje, že se do řádu jednou jistě dostane a tak se rozhodl Asdan Kael tvrdě pracovat na svých dovednostech, aby mohl sloužit pravdě a zastávat dobro v zemi. O necelý týden později potkal Asdan při procházce po Britainu Smrtihlava II. a jeho kamarády z guildy Hunters of Evil a ten se ho zeptal, zda-li by nechtěl vstoupit do jejich spolku, kde si našel spoustu kamarádů. Na mnoho z nich do dnes vzpomíná a Smrtihlav se mu stal dobrým učitelem, zvlášt co se dobíjení dungeonu zvaného Phek-lho týče.

Zde se mnohému naučil a taktéž si užil mnoho legrace a nasbíral zkušenosti. Avšak o mnoho kamarádů z této guildy postupně přišel a tak se rozhodl opět podat přihlášku ke Královským Panošům... Hned po vstupu se začal aktivně věnovat kušařským soubojům zejména proti Nekromantům, kteří jej začali nesnášet. Po krátké době už měl na svém kontě mnoho jejich bojovníků, kteří se odvážili přijít bojovat do měst. Neustále se zdokonaloval ve svých lukostřeleckých dovednostech a jednoho dne potkal krásnou ženu, Lady Alexis. Velice se mu zalíbila, ale držel se zpátky. Přecejen v té době byl už ženatý s jinou, ta se jmenovala Maya Nesquik. Asdan Kael se však chtěl o tajemné Alexis dozvědět více a tak hledal, dokud nenašel spis psaný její vlastní rukou.
V něm popisovala svůj život a vše se točilo hlavně kolem jejího nechtěného setkání s jistým vrahem Gaborem Fakatchim. V tu chvíli Asdanovi probleskla hlavou myšlenka nebo spíš vize, že se jednou s tím vrahem utká a právě kvůli Alexis. Proč, to však nevěděl, zalekl se a už se tomu více nevěnoval. Po nějaké době se Asdan rozvedl se svou ženou, které začalo vadit, že slouží Řádu. Chvíli na to se stal konečně členem Řádu a to v guildě Black Guards, ovšem za několik dní byl převelen do spolku jménem Shadows. V Shadows byl nejaktivnějším členem a postupně začal vykonávat různé funkce v této guildě, až se nakonec vypracoval až do jejího čela a zároveň i na místo Oficíra Řádu.

Za dobu své činnosti si připsal mnoho zásluh, jeho snem bylo očištění jména této guildy, navrácení staré slávy a také její posílení, což se mu po čase úporné práce povedlo. Dalo by se říct, že vykonal mnoho na to jaký čas v Řádu působil, mnoho dobrého a také bohužel i pár skutků, které by si za klobouk nedal. Snažil se však ze svých chyb poučit a neopakovat je a časem za své zásluhy získal největší vyznamenání jaké mohl získat, vysněný Order štít.
Jméno guildy bylo očištěno dostatečně na to aby mohla nadále působit v Řádu, taktéž zesílila jak si to Asdan přál a přišlo mnoho změn ve světě, opravdu mnoho. Asdan Kael začal pociťovat touhu po naplnění, protože přeze všechno co vykonal a po čem toužil mu ještě něco scházelo, něco co by mu pomohlo osvobodit jeho duši od minulosti a dát jí klid. Marno někomu říkat, že to byla láska, bez které se nedá žít. Po jisté době na sebe upoutal pozornost Alexis a velice se do sebe zamilovali, ovšem ne vše bylo tak snadné. Vrah, se kterým se kdysi zapletla něco tušil a po několikati nečestných bojích proti Asdanovi a tajné svatbě Asdana a Alexis za účasti Velmistra Řádu a svědků Dangera a Jacka Danielse snad napadl Alexis. Čert ví, co se tehdy těsně po Asdanově svatbě stalo... Jedno však bylo jisté. Musela to být tragédie, protože při ní zemřeli jak Alexis, tak její syn, i ten zpropadený vrah. Asdan Kael se z tohoto nemohl dlouhou dobu vzpamatovat, nezapomněl však na to, co mu Alexis řekla a tak nevzdal službu Řádu a nosí svou lásku k ní stále ve svém srdci a jako důkaz svatební prsten, který nikdy z ruky nesundal...


Ještě dlouhé měsíce Asdan působil v Řádu a hrdě a statečně bojoval nejen proti svým nepřátelům, ale i v zájmu toho co považoval za správné. Těsně před koncem svého působení zde dosáhl postu Vrchního Velitele, o kterém by kdysi ani nesnil... náhle však vzal jako osobní prohru zrušení jeho guildy Shadows a se zármutkem v srdci se začal vydávat proti vrahům v osamělých nájezdech. Když Asdanovi došly síly a věděl, že už ve své situaci nedokáže hrdě sloužit Řádu, schoval se před ostatními a rezignoval. Pobýval sám měsíce pouze se svými myšlenkami unavený v domě plném vzpomínek.
To je vše, co mu v jeho životě po velké slávě, lásce a službě zbylo... Ale snad je to plamínek v duši bojovníka, který nikdy neuhasne a dává nám sílu znovu povstat, chopit se meče a bránit to, co je nám blízké... Stalo se takto jednoho dne, který Asdan celý proseděl a když Slunce zmizelo pod vodní hladinou, opřel se o svůj dlouhý černý meč, vstal a rozhodl se, že o sobě dá ještě vědět a přidá pár řádků do svého životního příběhu.


Asdan1Související články:
Poslední rozloučení (01.11.2014)
Akce minulé a akce budoucí část první (01.06.2013)
Pátrací výzva (01.06.2013)
Události v řádu (01.10.2012)
Život v Trinu (01.08.2012)
Cesta Ordera (01.07.2012)
Nové změny frakce Order (13.09.2011)
Turnaj Radu (01.07.2009)
Turnaj Řádu (01.05.2009)
Order - Záverečná skúška (01.05.2009)
Rozhovor s Velmistrem Řádu, Liartesem (01.02.2009)
Order - Akademie Řádu (01.02.2009)
Play for Pleasure (27.10.2007)
Sněm Řádu (25.03.2007)
Turnaj Řádu (28.07.2006)
Velmistr Thorix (12.05.2006)
[Akt. známka: 3,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: Haku | Počet komentářů: 141 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek| Zdroj: Order Forum )

Máme zde Turnaj Guild a Šampionát v boxu. Měli by jste zájem se v článcích dozvědět právě něco z těchto soutěží? Tedy, informace z jednotlivých kol boxu a turnaju guild?

Určitě oboje! (1815 hl.)
 
Zajímá mne pouze šampionát v boxu (1420 hl.)
 
Zajímá mne pouze turnaj guild (1279 hl.)
 
Je mi to jedno (1261 hl.)
 
Nepřečtu si to, ale může být (1210 hl.)
 
Nečtu to tu (1356 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8341

Neexistuji vhodna data!


Databáze je prázdná!


Vlož klíčové slovo

Chata rybník KomorníkSportovní rybolovČeská Kanada ubytováníKomorník chataKomorník KunžakUbytování cenyPenzion stravováníChataChata RakouskoTelč PenzionyOkres Jindřichův HradecHoubaření ubytováníČeská Kanada


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Za všechny články zodpovídají jejich autoři. Kopírování jen se souhlasem autorů. | Technická podpora - Gordon @ Kelevar.cz (2004-2007) TOPlist