Zemský Trubač
  Dnešní datum: 16. 04. 2024  • Hlavní stránka  • Seznam rubrik  • Kelevar.cz  • Fórum    

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Hlavní stránka
Seznam rubrik
Ke stažení
Odkazy
Ankety
Hádanky
Nejčtenější články
Redakce

Personalizace
Rozšířené vyhledávání
Boží dar

Aktuality
Chaos
Guildy
Hádanky
Hrdinové
Informace
Interview
Kukátko
Literární koutek
Nekromanti
Orders
PK
Sportovní rubrika
Tiráž
Úvodník
Zprávy

30.04.2011: Již zítra nové číslo!
Máme zde další přelom měsíců a to znamená jediné - Vaše oblíbené noviny vydávají další číslo! Hrdě Vám představujeme nálož článků, která Vás odnese z Britainu až do Trinsicu! *Usmál se* Příjemné počtení přeje celá redakce Zemského Trubače!

01.02.2009: Nová redakce
Dnešním dnem, vyšlo první číslo vydané novým redakčním týmem. Také byly odstraněny některé drobné technické chyby na tomto webu. Přejeme Vám příjemné čtení.

04.09.2006: Úpravy
Proběhly drobné úpravy, které se týkaly technického stavu tohoto webu. Byla aktualizována verze phpRS na poslední 2.8.0, s touto verzí přišlo několik změn. Bohužel jsme museli vymazat databázi čtenářů, proto se prosím zaregistrujte znovu, abyste mohli psát komentáře pod svým jménem.

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

téma * Ischakova série - Gyllenstierne
Vydáno dne 22. 04. 2005 (2314 přečtení)

Ischak se nám rozhodl poslat něco ze své tvorby. A opravdu to stojí za to. No posuďtě sami, nezbývá než jen to doporučit.

,,Dělej Gylle, už to mělo být hotové!" Zakřičel přicházející Fraddy. ,,Musíme si pospíšit, než přijde období dešťů a bouřek, slíbili jsme postavit Janovi dům, tak musíme učinit. Poslyš nestýská se ti?" Gyllen odložil kladivo, podíval se stranou do lesa a otřel pot z cela: ,,Stýskat? Po čem? Myslíš mého otce? To je již dávno, položil život za Svobodu proti královně, teď je v nebi po boku těch největších bojovníků. Je mu lépe, než nám." ,,To nemyslím, mluvil jsem o nás a našem boji za Chaos!" Gyllen vzal ze země těžký dřevěný trám a začal ho připevňovat ke stěně. ,,Poslyš, tobě to krveprolití chybí? Vyhnali jsme všechny nepřátele země, zabili každého kdo se nám postavil, zasloužíme si v klidu dožít po boku našich manželek." Prosím tě! Vyděl jsi jak se po naší zemi prohání vojska Řádu a nikdo se jim nepostaví! Slyšel jsem, že Velmistr svolává své nejvěrnější do boje!" ,,Že mu přeji hodně štěstí, já s tím nemám nic společného." Fraddy chytl Gyllenstirna za rameno: ,,Poslyš, je to naše povinnost..." ,,Není! Je to jejich boj, nemusíme odpovědět Velmistrovi." Prosím naposledy spolu vyjedeme vstříc nepřátelům! Staří známí se rozhodli jít se mnou, takže, co ty?" ,,Co? Koho jsi přemluvil, aby vás bylo víc na ty jatka?" Fraddy se zamyslel, Hollowman, Maximus, Silmaril i Devil. Vyslyšeli hlas svého srdce, pozvednou své meče naposledy, všichni mají již své rodiny a potomky, budou pokládat své životy za jejich svobodu, avšak potřebujeme vůdce." Gyllen se mu poprvé podíval přímo do očí, sundal si opasek s nářadím, pak tedy musím, ještě by se vám něco beze mě stalo, to bych si určitě neodpustil." Fraddyho tváří projel úsměv, věděl jsem, že mě nezklameš starý příteli, půjdeme to pořádně zapít!" ,,Počkej a co domek?" ,,Najal jsem již několik chlapů, neměj obavy!" Oba tedy vyšli do hospůdky "Vycházející hvězda" na okraji zdejšího rozlehlého města Yewského. Ihned po příchodu poznal všechny čtyři bývalé spolubojovníky klábosící u jednoho stolu. Vítejte staří přátelé! Moc rád vás po tak dlouhé době zase vidím!" I Gyllen s Fraddym zasedli k hostině a započali řešit situaci v zemi. Po několika hodinách si Gyllen objednal další pití, přitom si všiml jedné osamocené ženy sedící v koutu. ,,Ty Devile, podívej není to..."

,,Taoki? Jistě. ,,Kde je potom..." ,,Ischak? Nevím, dlouho jsem ho neviděl. Jdi za ní!" Gyllen pomalu vstal od stolu, došel k Taoki. ,,Dobrý den slečno!" Uklonil se. ,,Mohu si přisednout?" ,,Jistě, vás odněkud znám!" ,,Určitě ano, mohu se zeptat, kde máte manžela? Plánujeme jednu akci, všimli jsme si vás, což znamená, že tu někde musí být i Ischak!" Taoki smutně pohlédla, povolal ho již Velmistr Chaosu do boje proti královně, viděla jsem u města Minok jeden z táborů Řádu, bojím se." ,,On to přijal? Sám odjel do války?" ,,Popravdě na něho čekal" Z posledních sil vypískla, než se dala do breku. ,,Tak je to tedy! Nezoufej! Nenecháme ho stát v boji samotného! Nevíš kam přesně odjel?" ,,Přímo pod Velmistrovo velení v pevnosti pod hlavním městem, víc nevím." Gyllen poděkoval, utěšil ji a s mávnutím odešel, odebral se ihned zpět ke svému stolu. ,,Pánové vyrážíme, musíme ihned do hlavního města!" Maximus odvětil: "Myslíš pod něj? Vytvořím portál pro nás." ,,Zítra ráno vyrážíme!" Všichni se odebrali domu. Na druhý den ráno již pět vojáků stálo na smluveném místě, čekali na Gyllena. ,,Přijde? Nemůžeme mu to zazlívat, je to sebevražda proti takové převaze!" ,,No tak Hollowmane!" Vykřikl přicházející Gyllen, musel jsem sám dokončit něco. ,,Mrkl na Fraddyho, který již tušil, že Gyllen určitě pomohl dostavit ten dřevěný domek. Poté Maximus pronesl tajemnou formuli "Vas Rel Por" a vytvořil modrou magickou bránu. Na jejím konci se již rozprostíraly stany a palisádové hradby u Velmistrovy pevnosti. Ihned přiběhla hlídka, ta je dovedla až do hlavní síně Velmistra Ironfista. ,,Vítejte mí drazí!" Pronesl Velmistr a posadil se na trůn. Gyllenstirne se ujal slova: ,,Vyslyšeli jsme tvé volání, jsme tu abychom splnili povinnost, kterou jsme k tobě svázáni. Jsme ihned pri..." Gyllen nestačil domluvit, rozrazili se totiž dveře a přišel Ischak, celá jeho zbroj byla od krve, v ruce držel hlavu, čerstvě sťatou. ,,Můj pane! Hlásím, že Rytíř Bossikus obdržel vaše pozdravy!" Mrštil hlavu na zem a poklekl ,,Říkal jsem ne zabít jen ukázat, že se nikdy nevzdáme!" Ischak se jen pousmál, avšak jeho zrak upoutala Gyllenova skupina. ,,To snad není pravda! Jste to vy? Můj bože, Gyllenstirne, Fraddy, Maximus, Hollowman, Silmaril a Devil! Jaká čest!" Ironfist vstal z trůnu. ,,A přece děkuji ti Ischaku, teď k vám. Upřel zrak na Gylla." Nepřítel nemá tušení o síle této pevnosti, myslí si, že stále je mé sídlo palác Lorda Blackthorna v Britanii. Zde se seskupíme a zasadíme smrtící klín do královnina vojska! Protektorova armáda se vylodí z bitevních lodi v přístavu, až když my odlákáme většinu síly sem, máme k dispozici čtrnáct tisíc peších, dva tisíce lučištníků a patnáct set jezdců. Tato bitva rozhodne o budoucnosti země pánové. Hollowman se postaví do čela armády, která bude hlídat palisádu, Silmaril vezme vojáky, které mu přidělím a budou hájit pevnost. Gyllenstirne a Fraddy spolu s Devilem postaví do čela jízdy a Ischak půjde dobít Trinsik." ,,To né! Zabrat město? Pošli mě vstříc Thorixově armádě! Nějaké bezbranné město pche, chci si změřit síly v hlavním boji! Pošli tam někoho jiného, já pomohu Gyllenstirnovi!" ,,Dobrá, pošlu tě vstříc nepříteli, Silmarile pojedeš ty tedy do Trinsiku!" Teď musíme zařídit, aby o nás nepřítel nevěděl. Většina velitelů ještě není připravena vyrazit do boje, musíme…" ,,Pane!" Rozrazily se opět dveře, hlídky spatřily ohromnou armádu valící se z hlavního města přímo sem! Jsou tak den cesty odsud!" ,,Cože? To ne, nejsme připraveni ještě ne! Musíme se stáhnout! Mají před sebou předvoj? Kdo jim velí?" Udýchaný voják těžce vykašlal: ,,Mají předvoj asi pěti tisíců pěších, v čele armády a předvoje stojí modrý rytíř na modrém pegasovi! Nikdy jsem nic podobného neviděl!" Gyllenstirne se otočil k Velmistrovi: ,,To bude Thorix! V bitvě o královnu ho měl také, modrý pegas..." ,,Pošli mu vstříc své vojáky! Vykřikl Ischak. ,,Postavím se klidně do čela vojska, které vyjede proti Thorixovi, zdržíme ho, vy mezitím přeskupíte zbytek armády!" ,,Bude to stát krev mnoha mých bratrů!" Gyllenstirne pozvedl meč: ,,Půjdu já, obětuji se v poslední bitvě, napravím tím snad část mých hříchů, kolik mi dáš mužů, vyjedu ihned, můj Velmistře!" ,,Dva tisíce peších, víc nemohu postrádat, vyraž ihned!" Ischak se otočil: ,,Vyjedu s ním! Za svobodu!" ,,Odporovat ti nebudu, je to tvá volba! Ukážeme Řádu, že tu pro něj není místo!" Pozvedl i on meč, ostatní ho následovali. Před branami se již seskupilo dva tisíce vojáků, v čele stanul Gyllen a Devil s Ischakem. Ischak na koni vyjel mírně napřed, Gyllenstirne přikázal armádě dát se do pohybu. Vojsko dorazilo na obrovské pole, zrovna když přijel Ischak, se zprávou, že zahlédl předvoj. Gyllenstirne přikázal vytvořit formace. ,,Ischaku, vem si levé křídlo, já budu v čele a Devil napravo. Mezitím Velmistr Thorix řeší situaci v čele předvoje se svými rytíři: ,,Zničíme je jednou pro vždy!" Thorix vyjel na návrší a spatřil Gyllenstirnovu malou armádu. ,,Co to má být? Armáda Chaosu v celé své kráse!" ,,Pane, počkáme na hlavní naší sílu, nebo proti nim vyrazíme ihned?" ,,Trubte k útoku, nemohu se na tu chátru koukat! Doneste mi Ironfistovu hlavu, jestli se odváží bojovat! Na ně!“ Zakřičel Thorix a vyrazil. ,,Zabralo to, útočí na nás můj pane!" Gyllen se otočil na své muže a vykřikl: ,,Za svobodu!" Po něm to opakovali jedním hlasem všichni.

Obě armády se střetly, začala krvavá řežba, ztráty na obou stranách byly obrovské, všude samé utrpení, Gyllen právě probodl hrdlo nepřátelskému vojákovi, rozhlídl se po bojišti a uviděl jak Ischakův kůň padá k zemi i se svým majitelem, Ischak se bránil z posledních sil, avšak jeho věrní již padli, byl jeden z posledních... Gyllenstirne neváhal, otočil koně, dojel k Ischakovi a sťal hlavu rozpaženému vojákovi, který to chtěl dokončit. Bitva trvala již třetí hodinu, Gyllen zakřičel na ustupující druhy: ,,Neustupujte! "Bojujte do posledního muže!" Kopiník ho shodil z koně, otřesený, avšak ho presto probodl. Ischak se zvedl, ale v zápětí byl sražen pěstí od Rytíře Illidiana. Nad oběma se objevil Modrý jezdec, Gyllen se udatně bránil, Thorix vzal do ruky luk, zamířil a jeho šíp projel Gyllenstirnovu hrud. Stále se držel na nohou, zabodl meč do jednoho z posledních vojáků, kteří ho obestoupili, ostatní začali utíkat do všech stran, Gyllen pochopil, jeho čas zde skončil... Rozhlédl se, napravo vyděl mrtvého Devila, podíval se doprava, tam stále bojoval Ischak... padl k zemi... Zavřel oči... Slyšel zvuk rohu. Upadl do bezvědomí...

Pokračování příště...[Akt. známka: 1,23 / Počet hlasů: 13] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: Sparhawk | Počet komentářů: 123 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek| Zdroj: Ischak )

Máme zde Turnaj Guild a Šampionát v boxu. Měli by jste zájem se v článcích dozvědět právě něco z těchto soutěží? Tedy, informace z jednotlivých kol boxu a turnaju guild?

Určitě oboje! (1815 hl.)
 
Zajímá mne pouze šampionát v boxu (1420 hl.)
 
Zajímá mne pouze turnaj guild (1279 hl.)
 
Je mi to jedno (1261 hl.)
 
Nepřečtu si to, ale může být (1210 hl.)
 
Nečtu to tu (1356 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8341

Neexistuji vhodna data!


Databáze je prázdná!


Vlož klíčové slovo

Chata rybník KomorníkSportovní rybolovČeská Kanada ubytováníKomorník chataKomorník KunžakUbytování cenyPenzion stravováníChataChata RakouskoTelč PenzionyOkres Jindřichův HradecHoubaření ubytováníČeská Kanada


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Za všechny články zodpovídají jejich autoři. Kopírování jen se souhlasem autorů. | Technická podpora - Gordon @ Kelevar.cz (2004-2007) TOPlist